Hvad er Blockchain?

Hvad er Blockchain?

Blockchain er et delt, uforanderligt system, der letter processen med at registrere transaktioner og spore aktiver i et forretningsnetværk. Aktiverne kan være materielle, f. eks. et hus, bil, kontanter og grunde. Eller immaterielle såsom, intellektuel ejendom, patenter, ophavsrettigheder og branding.
Stort set alt af værdi kan spores og handles på et blockchain-netværk, hvilket reducerer risikoen og reducerer omkostningerne for alle involverede.

Distribuerede databaser

Alle netværkets deltagere har adgang til de distribuerede databaser og deres uforanderlige registrering af transaktioner. Med denne delte teknologi registreres transaktioner kun én gang, hvilket eliminerer dobbeltarbejde, der ellers er typisk for traditionelle forretningsnetværk.

Uforanderlige poster

Ingen involverede parter kan ændre eller manipulere en transaktion, uden at dette er godkendt af de resterende blokke i kæden. Hvis en transaktions-post indeholder en fejl, skal en ny transaktion tilføjes for at vende fejlen, og begge transaktioner er derefter synlige.

Enhver opstået transaktion registreres som en ”blok” af data.
Blokkene er forbundet i en kæde og skaber dermed en overskuelig tidslinje med al information på blockchainen, hvilket gør det muligt at spore enhver bevægelse af et aktiv (både materielt eller immaterielt).

Datablokken kan registrere oplysningerne efter eget valg, for eksempel: hvem, hvad, hvornår, hvor, hvor meget og endda tilstanden – såsom temperaturen på en fødevare forsendelse.

Hver blok er forbundet med dem før og efter den. Disse blokke danner en kæde af data, når et aktiv flytter sig fra sted til sted, eller når ejerskabet skifter hænder. Blokkene bekræfter det nøjagtige tidspunkt og rækkefølgen af transaktioner, og forbindes sikkert sammen for at forhindre at enhver blok bliver ændret, eller at en blok indsættes mellem to eksisterende blokke.

Transaktioner blokeres sammen i en uigenkaldelig kæde: en blockchain.
Hver ekstra blok styrker verifikationen af den foregående blok og dermed hele blockchainen. Dette gør blockchainen modstandsdygtig over for forsøg på manipulation og leverer nøgle-styrken i uforanderlighed. Dette fjerner muligheden for manipulation fra en ondsindet aktør – og opbygger en gennemsigtig database, som du og andre netværksmedlemmer kan stole på.